Kontaktuppgifter

Projektledare redaktion, Havsmiljöinstitutet

Marie Svärd, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se, 031-786 37 27

Projektledare, Havs- och vattenmyndigheten

Angelina Olsson, angelina.olsson@havochvatten.se, 010-698 62 03

Ansvarig miljöanalys, Havsmiljöinstitutet

Per Moksnes, per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se, 031-786 27 10

Ansvarig dataanalys, Havsmiljöinstitutet

Anders Grimvall, anders.grimvall@havsmiljoinstitutet.se, 031-786 66 34

 

Styrgrupp

Mikael Krysell, Havs- och vattenmyndigheten

Monika Forsell, Havs- och vattenmyndigheten

Tor Borinder, Naturvårdsverket

Adjungerad: Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet