Sveriges vattenmiljö på Havs- och vattenforum

Den 16-17 maj är det dags för Havs- och vattenforum, HaV:s årliga konferens för vattenfolk i Sverige. Temat är ”från källa till hav” med särskilt fokus på Östersjöområdet. Projektet Sveriges vattenmiljö kommer att presenteras under torsdagens ”speakers corner/inspirationstorg” och till detta har vi tryckt upp fint material till montern. Med detta kommer vi visa upp projektet, som vi tillsammans jobbar fram! Marie Svärd, Maria Lewander (redaktörer Havsmiljöinstitutet) och Angelina Olsson (Havs- och vattenmyndigheten) kommer att finnas i montern, kanske tillsammans med fler?

Montermaterial till Havs- och vattenforum
Montermaterial till Havs- och vattenforum.