Intressanta samtal på Havs- och vattenforum

Så här såg montern ut innan inspirationstorget öppnade för mingel och samtal! Många kom förbi och var nyfikna på projektet. Ett stort antal intressenter fanns representerade på forumet, och det var mycket givande att få input från personer som jobbar inom vattenvårdsförbund, länsstyrelser, kommuner, publika arenor och nationella myndigheter. Nyfikenhet och förväntan inför vad detta kan bli, blandades med frågor och funderingar. Men att det behövs en plattform där kunskap om våra vattenmiljöers tillstånd kan förmedlas, och där unik och förädlad data kan presenteras, det var alla överens om.

Några av kommentarerna

  • Lägg till ytterligare ett miljötema: Fysisk påverkan. Detta är särskilt viktigt i sötvatten.
  • Viktigt med kopplingen till VISS (som redan finns som API-länk)! Bra att länka även till andra system/presentationsverktyg. Guida och visa vägen!
  • Ta hand om kommunernas data. Här finns massor av bra underlag som används för dåligt idag.
  • Att det är svårt att hitta lämplig geografisk indelning av sötvatten bekräftades. Handlar mer om typologi än geografi. Men skulle vara intressant att se ett förslag och bra att bygga texter utifrån!
  • Vattenvårdsförbunden vill ha tillgång till specifika kartskikt. Kanske fixa kartan som öppen data?
  • Koppling till nationella miljömål, men kanske också till de globala miljömålen?
  • Vi borde jobba på att få en tydligare koppling till beräkningsverktyget som tas fram utifrån resultaten i projektet WATERS.
  • En plan för framtiden och fortsatt utveckling måste finnas.


Bild: Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenforum 2018.

2 svar på ”Intressanta samtal på Havs- och vattenforum”

  1. Jättebra jobbat! Det ska verkligen bli spännande att få följa projektet nu när det börjar ta form!

  2. Tack för uppmuntran Kristina. Vi hoppas att bloggen blir en hjälp för att få fler engagerade och informerade om projektet!

Kommentarer är stängda.