Lanseringen flyttas fram

Nyligen gick information ut till alla som jobbar inom miljöövervakningen om att lanseringen av webbplatsen Sveriges vattenmiljö flyttas fram, från december 2018 till maj 2019. Projektet omfattar många delar, många personer, nya arbetssätt och kräver både tid och tålamod från alla inblandade. En lansering våren 2019 skulle ge oss den tid vi behöver för att göra klart första versionen och granska den, samt förbereda för en lansering som ger oss den skjuts vi behöver in i framtiden!

Beslutet från styrgruppen för Sveriges vattenmiljö:

  • Vi flyttar lanseringen till Havs- och vattenforum i maj 2019.
  • Vi genomför ytterligare ett Vattenmiljöseminarium, lämpligen i mars 2019.
  • Vi möjliggör en granskningsperiod, där webben kan granskas och förankras.

Av praktiska skäl jobbar vi i första versionen av webbplatsen med ett urval av mätvariabler. Efter att första steget tagits och projektet utvärderats och landat i en långsiktig plan, kan fler variabler läggas till. En uppdatering med färska data och tillståndsbeskrivningar kan sedan ske årligen. Nya, intressanta temaartiklar kan dock publiceras oftare än så.  Uppslag till sådana är alltid välkomna!

Just nu är vi inne i en intensiv fas  både när det gäller data och tillståndstexter. Mycket av den skriptbaserade dataanalysen är på granskning. Kartpresentationen förfinas och utvecklas för att kunna visa även sötvatten. Mer om detta kommer senare under hösten!

Grov tidsplan fram till lansering

ATT GÖRA BETATEST 2019 LANSERING 2019
Dataleveranser/kartgrafer 1 feb
Nya temaartiklar 15 feb
Artiklar Havet/Sötvatten 15 feb
Tillståndsrapporter blå och grön 1 mars
Kartan filter/grafer/texter 1 mars
Betatest/granskning mars
Vattenmiljöseminarium mars
Beskrivning av miljöövervakning 15 april
Kringsidor/rörligt material 15 april
Plan för distribution 15 maj
Fångat upp granskningskommentarer 1 maj
Lanseringsplan 1 maj
Pressmeddelande/nyhetsbrev slutet maj
Lansering Havs- och vattenforum   slutet maj