Vattenmiljöseminarium!

I dag startar årets Vattenmiljöseminarium, på Clarion Hotel Post i Göteborg! Det är andra gången seminariet genomförs i den här tappningen, med ansatsen att presentera tillståndet i både söta och salta vattenmiljöer. Intresset är stort, över hundra personer är anmälda. Presentationerna från miljöövervakningen ligger i block, som fångar upp miljöteman som övergödning, mångfald, klimat, försurning, fisk och miljögifter.

Läs mer om Vattenmiljöseminariet och kolla programmet. Seminariet är fullbokat!

Projektrapport

Projektet finns nu beskrivet i en rapport, för den som vill fördjupa sig lite mer kring bakgrund, upplägg och arbetsprocesser. Det är många delar som ska på plats inför lanseringen och en del arbete är försenat, både vad gäller presentation av data och tidsserier, och texter. Men samtidigt identifierar och löser vi många problem på vägen, som gör att vi med tiden kan hitta fram till en bättre metod. Och vi ser med tillförsikt fram emot att få lansera spännande innehåll på webbplatsen till Havs- och vattenforum i juni.

Läs: Sveriges vattenmiljö_rapport_version 1.0