Just nu på Havs- och vattenforum: lansering av Sveriges vattenmiljö!

Nu blir sajten äntligen publik. Det firar vi med en liten utställning på Havs- och vattenforum och med ett meddelande till pressen:

På webbplatsen beskrivs miljötillståndet utifrån olika miljöteman, varav övergödning är ett. Bild: Ida Wendt.

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

För första gången kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På sajten Sveriges vattenmiljö kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp och vilka som går ner.

Sveriges vattenmiljö är en digital utveckling av de tidigare tryckta rapporterna Havet och Sötvatten. Målet är att förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges vatten, från källa till hav, på webben. Underlaget är resultaten från miljöövervakningen och aktuell vetenskap.

Miljöövervakningen gör det möjligt att följa tillståndet i våra olika vattenmiljöer. I vissa fall liknar miljöproblemen varandra i olika typer av vatten, men i flera fall finns slående skillnader.

På webbplatsen kan du läsa fördjupningsartiklar och lära dig mer om våra vattenmiljöer och hur de undersöks. Du kan till exempel följa med på en resa om vattnets kemi i Göta älv och se vad som händer från källa till hav.

Några nedslag i miljötillståndet för våra vatten 2019
  • Förändrade eller försämrade livsmiljöer är ett stort problem i både hav och sötvatten.
  • Flera hundra arter räknas som sårbara eller hotade. Bestånden av torsk, plattfiskar och broskfiskar i havet är på historiskt låga nivåer.
  • Sjöar och vattendrag har börjat återhämta sig från försurningen men i havet går utvecklingen i motsatt riktning.
  • Övergödning har lett till rekordstora ytor av döda bottnar i Östersjön, men i många fjällsjöar har vi istället brist på fosfor, vilket innebär svält för livet i sjön .

Denna första version av Sveriges vattenmiljö är resultatet av ett samverkansprojekt, där både universitet och myndigheter ingår. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. På uppdrag av HaV arbetar Havsmiljöinstitutet med metodutveckling, miljöanalys av salta vatten och redaktionellt arbete. Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för att samordna miljöanalys av sötvatten.

Välkommen in på Sveriges vattenmiljö och lär dig massor om hur våra vatten mår!

https://www.sverigesvattenmiljo.se/

Kontakt:

Marie Svärd, redaktör och projektledare, Havsmiljöinstitutet
031-786 37 27, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Angelina Olsson, projektledare, Havs- och vattenmyndigheten
010-698 62 03, angelina.olsson@havochvatten.se

Jan Albertsson, miljöanalytiker, Havsmiljöinstitutet
090-786 79 91, jan.albertsson@havsmiljoinstitutet.se

Per Moksnes, miljöanalytiker, Havsmiljöinstitutet
0732-57 62 24, per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Lars Sonesten, forskare, SLU
018-673007, lars.sonesten@slu.se

Jens Fölster, forskare, SLU
018-673126, jens.folster@slu.se