Nytt material på Sveriges vattenmiljö!

Hanöbukten

Ett allt sämre fiske, sårskador på fisk, döda sjöfåglar och utflöden av brunt, illaluktande åvatten fick de boende runt Hanöbukten att reagera. Redan i den första delrapporten från 2013 konstaterade man att de problem och processer som observerats i Hanöbukten också präglar stora delar av Östersjön. Men de bakomliggande orsakerna till förändringarna i Hanöbukten och Östersjön framstår fortfarande som diffusa. Hanöbukten visar på behovet av ekosystembaserad förvaltning, som kan hjälpa oss att bättre förstå och hantera problemen.

Läs artikeln >>

Vädret 2019

Något som på ett tydligt sätt påverkar våra vattenmiljöer är vädret. På Sveriges vattenmiljö kan du nu läsa om vädret 2019, som var varmt och blött, men inte extremt. Den milda och regniga avslutningen på året fyllde på vattenlagren i landskapet igen, efter några riktigt torra år.

Läs artikeln >>

Arbetet framöver

Det finns nu en publiceringsplan för Sveriges vattenmiljö som sträcker sig över de kommande två åren. Förutom att tillståndsrapporterna ska uppdateras kommer det att bli flera artiklar på temat ”Från källa till hav”, bland annat genom att flera av våra större vattendrag presenteras, på liknande sätt som Göta älv.

Har du ett artikeluppslag eller förslag på ämne du gärna skulle läsa om på Sveriges vattenmiljö, som relaterar till miljöövervakning eller tillståndet i våra vattenmiljöer, är du välkommen att tipsa redaktionen:

redaktionen@havsmiljoinstitutet.se