Extremväder och öronmaneter

Högsommaren är redan här. Gräset har gulnat på många håll och tankarna på den torra sommaren 2018 vaknar hos många. Extrema väderhändelser påverkar både oss och våra vattenmiljöer, på gott och ont. Läs en helt färsk artikel om extremväder på Sveriges vattenmiljö.

Om extremväder: Ingen har dött av ett medelvärde

En positiv nyhet är att öronmaneterna kommit tillbaka. Därför ville vi titta närmare på denna art, och vad det är som gör att den varierar så stort i antal. Läs om öronmaneten och dess cykliska liv på ”Art i fokus”.

Uråldrig geléklump gäckar forskarna

Nyligen kunde Sveriges vattenmiljös besökare också läsa om glasörten, som lever där hav möter land, och numera är upptagen på SLU Artdatabankens rödlista.

Glasört – där hav möter land

När det gäller plankton, finns en ny artikel om cyanobakterier och algblomning, och hur badare kan hålla koll på läget just nu.

Daglig koll på sommarens algblomning

Att artbestämma växtplankton med hjälp av DNA, är det möjligt? Ny metod med streckkodning av plankton kan bli en viktig del i miljöövervakningen inom bara ett par år.

DNA-streckkodning av växtplankton

God läsning och glad sommar, hälsar redaktionen på Sveriges vattenmiljö

Vattenmiljöseminarium i december

I december planerar vi återigen för ett Vattenmiljöseminarium. Denna gång riktar vi oss i första hand till utförare av miljöövervakning, och fokus kommer att ligga på att dela resultat med varandra. Första dagen blir i huvudsak marin, medan andra dagen blir bredare och också passar utförare från sötvattensidan. En särskild inbjudan har precis gått ut till de som berörs, men hör gärna av dig om du har funderingar!

redaktionen@havsmiljoinstitutet.se