Försurning – förbättring i sötvatten, försämring i havet

 

Akvarell: Ida Wendt.

 

Försurning påverkar alla våra vatten, och förekommer både i grundvatten, sjöar och vattendrag, liksom i kust och öppet hav.

Men både orsaker, processer och åtgärder för att komma till rätta med försurningen skiljer sig åt mellan vattenmiljöerna. När det gäller sötvatten är det främst utsläpp av svaveldioxid i atmosfären som lett till ”surt regn”. Dessa utsläpp har minskat de senaste decennierna och sjöar har dessutom kalkats för att få upp pH-värdet igen. Situationen har alltså förbättrats något i sötvattnet.

I havet beror försurningen istället på ökade utsläpp av koldioxid. Ungefär en fjärdedel av all koldioxid som människan släpper ut varje år löses upp i havet. I dag är havet 30 procent surare än det var före industrialiseringen. Det enda som hjälper mot havsförsurningen är att minska utsläppen av koldioxid.

– Vi har klarat av att åtgärda det som orsakar försurning av sjöar och vattendrag tack vare miljöövervakning, forskning och diplomati. Det visar att det går att lösa storskaliga gränsöverskridande miljöproblem, vilket kan ge hopp för miljöarbetet framåt, säger Jens Fölster, docent på Sveriges lantbruksuniversitet, som är en av experterna bakom temarapporten om försurning.

Läs aktuell tillståndsrapport om försurning


Relaterad  läsning på Sveriges vattenmiljö: