Mångfald i vatten – många olika är bra

Illustration: Ida Wendt

 

Rik biologisk mångfald behövs för att upprätthålla ekologiska processer på jorden som är livsviktiga för vi ska få mat, rent vatten och ren luft. Detta uppmärksammas bland annat den 22 maj, då det är den biologiska mångfaldens dag.

Förändrade eller förstörda livsmiljöer är ett stort problem i både sjöar, vattendrag och hav, men det finns positiva förändringar också. Arter högt upp i näringskedjan, som säl och havsörn, har ökat under senare år. Några fiskbestånd har återhämtat sig, och i sötvatten ser vi att åtgärder för att motverka till exempel torrläggning, igenväxning, vattenreglering och vandringshinder gett effekt. 

– Det görs många åtgärder och förbättringar som ofta får en stor positiv effekt på lokal nivå. Men för att förbättra situationen behöver både omfattningen och takten i skydds- och åtgärdsarbetet öka, och att man tar ett större grepp och ser det ur ett ekosystemperspektiv, säger Eddie von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist och miljöanalyskoordinator för program biologisk mångfald vid SLU.

För läget är fortfarande allvarligt, och god miljöstatus nås inte för någon livsmiljö eller djurgrupp i svenska hav. Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats utan fortsätter att drabba våra ekosystem. I SLU Artdatabankens senaste bedömning har andelen granskade arter som rödlistats ökat sedan den förra.

Läs om mångfald på Sveriges vattenmiljö


Relaterad läsning på Sveriges vattenmiljö:

Ålen  – en välkänd doldis

Originalet och nykomlingen – flodkräftan och signalkräftan

Uråldrig geléklump gäckar forskarna

Storspiggen – färgsprakande bråkstake

Glasört – där hav möter land

Miljöförändringar och fiske påverkar näringsväven