Miljögifter – gamla minskar och nya kommer till

Illustration: Ida Wendt.

 

Miljögifter finns i alla Sveriges vatten, men utsläppen av några av de värsta ämnena som DDT och PCB har minskat, och därmed även halterna i miljön.

– De minskande halterna vi ser i våra mätningar i fisk är framför allt tack vare förbud mot många av de farliga ämnena. Det är också viktigt med en övervakning under lång tid så att vi kan följa ämnenas halter och bättre förstå hur de påverkar vattenekosystemen, säger Suzanne Faxneld, intendent och doktor vid Naturhistoriska riksmuseet, en av de ansvariga experterna bakom temarapporten om miljögifter.

Men nya ämnen kommer hela tiden ut på marknaden för att ersätta de som förbjudits, med oklara effekter för livet i våra vatten. Undersökningar av snäckor och fiskar visar att de påverkas av främmande ämnen i de akvatiska ekosystemen. Honsnäckor utvecklar hanliga könsorgan och fiskars ämnesomsättning är störd. Musslor får i sig läkemedel och det finns fortfarande så höga halter av miljögifter i viss fisk att gravida och barn bör undvika att äta den.

Läs mer om miljögifter på Sveriges vattenmiljö


Relaterad läsning på Sveriges vattenmiljö:

Musslor får i sig läkemedel och plasttillsatser

Sjukdomar hos strandade tumlare

Organiska miljögifter

Metaller

Effekter av miljögifter