Väder – ständig förändring och nya rekord

 

Vädret och dess växlingar engagerar de flesta av oss. Och under senare år har det verkligen varit något att snacka om. Rekord efter rekord läggs på listan över väderhändelser som sticker ut. Vädret påverkar inte bara oss människor,  utan i hög grad livet i våra vatten.

På Sveriges vattenmiljö presenteras föregående års väder i en särskild väderrapport. År 2020 var rekordvarmt, med den högsta medeltemperaturen som hittills uppmätts. På de flesta håll var nederbördsmängderna större än normalt. Den mycket milda vintern gjorde också att havsisutbredningen var den minsta som noterats sedan början av 1900-talet. Det milda vädret och riklig nederbörd i början av året ledde till ovanligt höga vattenflöden och många översvämmade vattendrag.

Läs om väder på Sveriges vattenmiljö

Vädret 2020

Vädret 2019

Vädret 2018

Ingen har dött av ett medelvärde

Daglig koll på sommarens algblomning