Fisk – en uppskattad men hotad naturresurs

Illustration: Ida Wendt.

 

Ett långvarigt överfiske har gjort att torskfiskar och broskfiskar i havet fortfarande är på historiskt låga nivåer. I Östersjön har storspiggen de senaste åren ökat markant. I Vättern minskade tidigare bestånden av röding på grund av ett kraftigt fiske men nu håller beståndet på att återhämta sig, tack vare flera fiskereglerande åtgärder.

– Särskilt alarmerande är läget för torsk där den fortsatt kritiska situationen för bestånden i Östersjön, Kattegatt, Nordsjön och Västkustens skärgårdsområden nu även kommit att omfatta torsken i Öresund; säger Håkan Wennhage på Sveriges lantbruksuniversitet.

Sedan 1970-talet har bestånden av sötvattensarter som abborre och mört ökat i Östersjöns kustområden, medan bestånden av saltvattensarter minskat. Detta sammanfaller med att kustvattnen blivit allt varmare. Under senare år ser vi dock en generell minskning av rovfisken gädda och i flera områden även abborre. Samtidigt ökar mörten och andra karpfiskar i många områden. En främmande art som etablerat sig vid svenska kusten upp till Gävletrakten är den svartmunnade smörbulten.

Sötvattensmiljöer är hårt utsatta, både för en rad olika mänskliga aktiviteter samt andra miljö- och klimatförändringar. En utbyggd vattenkraft har till exempel påverkat flera arter, som bland annat lax, öring och ål, negativt. Förutsättningarna för fisk i sjöar och vattendrag i landet är så varierande att det är svårt att dra generella slutsatser om beståndens tillstånd. Värt att notera är dock att det under 2019 inte hittades någon 1-årig nors alls i Hjälmaren vid undersökningstillfället.

– Sommaren 2018 var extremt varm och kan ha påverkat norsens fortplantning i Hjälmaren negativt, eftersom det saknas djuphålor med kallt vatten under sommaren. Norsen, som är en kallvattenart, är känslig för högre vattentemperaturer, säger Sara Bergek på Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer om fisk och fiske på Sveriges vattenmiljö.


Relaterade artiklar:

Nors – nyckelspelare i en näringsväv nära dig

Havsvandrande fisk övervakas i indexälvar

Fria vattenvägar i Torneälven och Kalixälven

Storspiggen – en färgsprakande bråkstake

Ålen – en välkänd doldis

Originalet och nykomlingen – flodkräftan och signalkräftan

Hydroakustik i fisk- och miljöövervakning

Just nu pågår en debatt om sill/strömming i Östersjön, och i fredags kom nya råd från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Läs mer hos SLU via länkarna nedan.