Havets nyttiga ängar

Sist ut serien av nedslag på webbplatsen Sveriges vattenmiljö vill vi bjuda på en helt färsk artikel om havets nyttiga ängar. Art i fokus är ålgräs – blomväxten som lever på havets mjukbottnar.

Ålgräset är namnet till trots inget gräs. Däremot är dessa blomväxter närmare släkt med växter på land än de alger man hittar i havet. De växer, blommar och pollineras under havsytan och bildar täta undervattensängar på grunda mjukbottnar. Ålgräsängarna fyller en viktig ekologisk funktion och bidrar med ekosystemtjänster som går att likställa med tropiska skogar på land.

Läs om Ålgräs – blomväxten som koloniserade havets mjukbottnar

Relaterade artiklar:

Marina kolsänkor livsviktiga för ekosystem och klimat

Friska sjögräsängar motverkar klimatförändringar