Sveriges vattenmiljö på Miljöövervakningsdagarna

Idag den 29 september lanseras en tre minuters rundvandring på webbplatsen (youtube-länk nedan), som också kommer inleda ett temadiskussionspass på Miljöövervakningsdagarna. Kanske ses vi där?

Sveriges vattenmiljö
– vägen från data till analys och visualisering

 

De frågor vi tänkt föra samtal kring:

  1. Vad vill du se mer av, och vad kan du själv bidra med?
    Geografisk upplösning, variabler, artiklar, miljöproblem, analysverktyg…
  2. Hur kan vi bättre beskriva/integrera tillståndet vid kusten?
    Hur skulle vi kunna jobba? Vilka kan bidra? Var kan vi börja? Ett geografiskt område?
  3. Hur kan arbetet med en webbplats som Sveriges vattenmiljö öka kvaliteten på data?
    … och i förlängningen kvaliteten på kunskap och beslut?