Uppdaterat tillstånd på Sveriges vattenmiljö!

I förra veckan skickades det ut ett gammalt inlägg från bloggen för Sveriges vattenmiljö, om Vattenmiljöseminariet som hölls i januari. Det var inte meningen att detta skulle gå ut, men nu blev det så ändå. Vi ber om ursäkt för förvirringen, men nu har vi istället lite färska nyheter att komma med.  

Nu drar vi nämligen igång uppdateringen av data och tillståndstexter på sajten! Med smakprov från olika miljöteman kommer vi under kommande veckor ge er inblickar i det senaste om tillståndet i Sveriges vattenmiljöer. Det blir resultat från miljöövervakningen i både sjöar, vattendrag och hav. I år presenterar vi också några nya variabler i kartan som berättar för oss hur våra vatten mår –  små kiselalger på stenar i vattendrag, bottendjur i sötvatten och påverkan på kräftdjuret vitmärla. Även marin bottenvegetation finns nu presenterad på sajten. 

Häng med och lär dig massor om miljön och livet i våra vatten! 

https://www.sverigesvattenmiljo.se/ 

Gäddan – en svårfångad favorit

Vi inleder med en fisk som är lite svårfångad i övervakningssammanhang, i alla fall i sjöar. Låt oss presentera gäddan, som om är ny art i fokus.

Läs om gäddan här!