Målgrupper

Målet är att informationen på Sveriges vattenmiljö ska tilltala flera olika målgrupper, från den välinformerade miljötjänstemannen till den nyfikne utan djupare förkunskaper. En viktig målgrupp finns inom vattenförvaltningen. Denna tror vi ska ha nytta av rapporterna som beskriver miljötillståndet, men också av kartan där man kan zooma in ett specifikt område och studera grafer med tidstrender för olika miljövariabler. Underlaget kan bli ett bra komplement till de officiella statusklassningarna.

Det kommer också att finnas ingångar för den som vill ha en sammanfattande och förklarande bild av tillståndet i Sveriges vattenmiljö. Bland dessa ser vi politiker, media, studenter och den intresserade allmänheten.

Som helhet ska sidan kännas enkelt uppbyggd och inbjudande, och hålla en populärvetenskaplig ton som talar till en bredare målgrupp. Målet är att detta ska vara förstahandsvalet för den som vill veta mer om hur Sveriges olika vatten mår. Och oavsett förkunskaper ska vara möjligt att gå vidare och fördjupa sig, och förhoppningsvis öka sin nyfikenhet och kunskap om vad det är som gör att våra vattenmiljöer mår bra eller dåligt.