Intressanta samtal på Havs- och vattenforum

Så här såg montern ut innan inspirationstorget öppnade för mingel och samtal! Många kom förbi och var nyfikna på projektet. Ett stort antal intressenter fanns representerade på forumet, och det var mycket givande att få input från personer som jobbar inom vattenvårdsförbund, länsstyrelser, kommuner, publika arenor och nationella myndigheter. Nyfikenhet och förväntan inför vad detta kan bli, blandades med frågor och funderingar. Men att det behövs en plattform där kunskap om våra vattenmiljöers tillstånd kan förmedlas, och där unik och förädlad data kan presenteras, det var alla överens om.

Några av kommentarerna

  • Lägg till ytterligare ett miljötema: Fysisk påverkan. Detta är särskilt viktigt i sötvatten.
  • Viktigt med kopplingen till VISS (som redan finns som API-länk)! Bra att länka även till andra system/presentationsverktyg. Guida och visa vägen!
  • Ta hand om kommunernas data. Här finns massor av bra underlag som används för dåligt idag.
  • Att det är svårt att hitta lämplig geografisk indelning av sötvatten bekräftades. Handlar mer om typologi än geografi. Men skulle vara intressant att se ett förslag och bra att bygga texter utifrån!
  • Vattenvårdsförbunden vill ha tillgång till specifika kartskikt. Kanske fixa kartan som öppen data?
  • Koppling till nationella miljömål, men kanske också till de globala miljömålen?
  • Vi borde jobba på att få en tydligare koppling till beräkningsverktyget som tas fram utifrån resultaten i projektet WATERS.
  • En plan för framtiden och fortsatt utveckling måste finnas.


Bild: Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenforum 2018.

Sveriges vattenmiljö på Havs- och vattenforum

Den 16-17 maj är det dags för Havs- och vattenforum, HaV:s årliga konferens för vattenfolk i Sverige. Temat är ”från källa till hav” med särskilt fokus på Östersjöområdet. Projektet Sveriges vattenmiljö kommer att presenteras under torsdagens ”speakers corner/inspirationstorg” och till detta har vi tryckt upp fint material till montern. Med detta kommer vi visa upp projektet, som vi tillsammans jobbar fram! Marie Svärd, Maria Lewander (redaktörer Havsmiljöinstitutet) och Angelina Olsson (Havs- och vattenmyndigheten) kommer att finnas i montern, kanske tillsammans med fler?

Montermaterial till Havs- och vattenforum
Montermaterial till Havs- och vattenforum.

Här bloggar vi om webbprojektet Sveriges vattenmiljö!

Utvecklingen av en virtuell plats där tillståndet i Sveriges vattenmiljöer ska presenteras, från källa till hav, är en ganska komplex historia. Arbetet innefattar många olika intressenter, där myndigheter, akademi och konsultföretag som utför miljöövervakning ska jobba tillsammans för att nå en överskådlig och begriplig presentation av läget – i både grundvatten, sjöar, vattendrag och hav. Underlaget bygger framför allt på miljöövervakning, men aktuella forskningsresultat och andra källor vägs också in. För att du som på något sätt är en del av processen, eller som bara är nyfiken på hur arbetet framskrider, ska kunna hålla dig uppdaterad har vi skapat denna blogg. Här kommer vi att regelbundet informera om små och stora framsteg!

I menyn högst upp i bloggen finns lite grundläggande information om projektet, samt kontaktuppgifter. Vill du inte ha ett mail som påminner om nya blogginlägg kan du avregistrera dig längst ner i mailet. Kolla ovanför logotypen MailChimp. Väljer du att vara kvar får du automatiskt ett mail varje gång det kommit ett nytt inlägg.