Projektorganisation

Sveriges vattenmiljö är ett projekt som bygger på samverkan. Havs- och vatten myndigheten (HaV) och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. HaV har gett Havsmiljöinstitutet uppdraget att utveckla en digital presentation av Sveriges vattenmiljö – från källa till hav, och i detta även svara för metodutveckling, miljöanalys och redaktionellt arbete.

Underlaget till webbplatsen tas fram i olika arbetsgrupper, med representanter från både myndigheterna och olika universitet. En handfull miljöanalytiker från Havsmiljöinstitutet jobbar med tillståndsbedömningar och datahantering för den marina sidan, och en motsvarande organisation finns på Sveriges lantbruksuniversitet för sötvattensidan.

En redaktion med nationell representation jobbar tillsammans med en webbyrå för att det ska bli pedagogiskt och tekniskt möjligt att få in önskad information. Redaktionen ansvarar också för alla texter, både förklarande grundtexter och bearbetning av sådana som kommer från utförare av miljöövervakning och andra experter.

Alla de som jobbar med miljöövervakningen och analyserar dess data utgör en viktig komponent i arbetet, inte minst med den specifika kunskap de har om allt som mäts och om hur miljön och förutsättningarna i deras område ser ut.

Det finns ett stort antal intressenter som bör ha inblick i projektet och ges möjlighet att komma med inspel. Dessa består av representanter från Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, SMHI, SGU, SLU med flera. Den här bloggen är ett exempel på hur vi kan uppfylla behovet av information till denna grupp, och till andra som på ett eller annat sätt är inblandade i arbetet!